دکلمه شهر سوخته - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

چهارشنبه 1 خرداد 1392 ساعت 07:48

دکلمه شهر سوخته

دکلمه ی شهر سوخته با صدای پیام سیستانی و تنظیمی از احسان سلیمانی مقدم

شهر سوخته/پیام سیستانی

شهرسوخته

برچسب‌ها: دکلمه سیستانی، دانلود دکلمه سیستانی، پیام سیستانی، اشعار پیام سیستانی، شهر سوخته با صدای پیام سیستانی و، احسان سلیمانی مقدم، دانلود آهنگ، موسیقی سیستان و بلوچستان، زابلی، پیام