شهریار شهری - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

شهریارشهری یکی ازهنرمندان بنام استان و نوازنده ی جاز یادرامزمیباشد.

او ازسنین نوجوانی درسبک بلوز کسب تجربه کرد وهم اکنون هم دراین رشته مشغول آموزش به علاقه مندان این ساز میباشد .

وی اجراهای زیادی در داخل وخارج ازکشورداشته است وهم اکنون هم درگروه موسیقی آفاق بعنوان نوازنده اصلی ریتم پرکاشن و درامز همکاری میکند.