بلوچی - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

جمعه 2 تیر 1391 ساعت 03:36

بلوچی

دانلود یه آهنگ شاد بلوچی ولی متاسفانه اسم خوانندشو نمیدونم. 

بلوچی/؟ 

بلوچی