بی بی نوروز - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

یکشنبه 27 فروردین 1391 ساعت 21:30

بی بی نوروز

یه کار بسیار زیبای زابلی با صدای استاد شبستری. 

بی بی نوروز/شبستری 

بی بی نوروز