مرا عاشق - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

شنبه 21 شهریور 1394 ساعت 21:43

مرا عاشق

آهنگ زیبای مرا عاشق 

بازخوانی این قطعه باصدای محسن ذوالفقاری هنرمند خوش صدای استان

مرا عاشق/محسن ذوالفقاری

مرا عاشق

 
برچسب‌ها: مراعاشق، محسن ذوالفقاری، آهنگ های محسن ذوالفقاری، سیستان، آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان، موسیقی زابلی، خوانندگان موسیقی زابلی و بلوچی، هنرمندان، هنرمندان زاهدان