ریحان - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

چهارشنبه 22 آذر 1391 ساعت 07:07

ریحان

آهنگ بسیار شاد بلوچی با صدای خوانندگان جوان بلوچستان به نامهای عباس و هادی ناروئی.

ریحان/ناروئی

ریحان