بلوچی - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

دوشنبه 8 خرداد 1391 ساعت 08:45

بلوچی

یه آهنگ زیبای بلوچی با صدای شاه جان 

بلوچی/شاه جان 

بلوچی