تاسوکی - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

شنبه 6 اسفند 1390 ساعت 00:40

تاسوکی

آهنگ تاسوکی که توسط خواننده ی استانمون احسان وثوقی خونده شده .  وثوقی از بچه های موزیک پاپ استان هستش.

تاسوکی/ احسان وثوقی 

تاسوکی