محمدعمر سامی - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

یکی از بزرگان موسیقی بلوچستان .هنرمند و نوازنده ی بنام ساز بنجو